Leczenie Protetyczne


      Usługa       Cena w złotówkach

proteza 1-2 zębowa

500

proteza 3 zębowa

600

proteza 4-6 zębowa

1000

proteza 7-9 zębowa

1000

proteza 10-14 zębowa

1000

proteza całkowita

1000

proteza całkowita w łuku twarzowym

1200

proteza całkowita biofunkcjonalna

1500

łuk metalowy

200

siatka wzmacniająca

200

podścielenie protezy

180-200

naprawa protezy klasycznej

150 + 50 n.pkt

korona tymczasowa / Pro-temp

50

szyna z erkoduru

300

higienizacja protezy

120

wymiana tulei

100

korona metalowa lana

500

korona metalowa lana frezowana z interlokiem

600

korona metalowa lana licowana kompozytem

600

korona porcelanowa pojedyńcza

700

korona porcelanowa frezowana z interlokiem

800

korona teleskopowa lana

1100 + waga Au

korona teleskopowa licowana tworzywem

1200 + waga Au

korona kompozytowa

500

wkład koronowo-korzeniowy / metoda pośrednia

300-350

wkład koronowo-korzeniowy / Luxura-core + Fiber-post

250-300

wkład koronowo-korzeniowy / Luxura-core + 2x Fiber-post

                       300-350

inleY kompozytowy

                      500

inleY metalowy

350-400

inleY złoty

350-400 + waga Au

inleY ceramiczny pojedyńczy

900

korona pełnoceramiczna

1300

licówka kompozytowa

800

licówka ceramiczna

1100

naprawa korony porcelanowej

200

proteza szkieletowa

1700

szynoproteza

1800

zasuwa indywidualna

800

szyna rehabilitacyjna

1000

wizyta korygująca szynę

80 - 100

Au na teleskopy, inleje, wkłady

zgodnie z aktualną ceną

Au pod korony porcelanowe

zgodnie z aktualną ceną

zęby INTEGRAL

zgodnie z aktualną ceną

praca w ekspresie

o 50% ceny

praca w superekspresie

o 100% ceny

konsultacja protetyczna/wyciski i modele orientacyjne + kosztorys indywidualny

150-300

 Jak do nas dojechać?