Leczenie Protetyczne


      Usługa

      Cena w złotówkach

proteza akrylowa częściowa

1000-1400

proteza akrylowa całkowita

1600

proteza całkowita biofukncyjna

2000

dodatkowy element w protezie (NP. PODPARCIE)

100

ŁUK METALOWY

250

SIATKA WzMACNIAJĄCA

250

ZĘBY INTEGRAL /1ząb

250

PODŚCIELENIE PROTEZY

300-350

NAPRAWA PROTEZY

200-400

HIGIENIZACJA PROTEZY

200

WYMIANA TULEI

100

KORONA TELESKOPOWA LANA

LICOWANA TWORZYWEM
CYRKONOWA

1400+waga Au

1500+waga Au
1600

PROTEZA SZKIELETOWA

2200

SZYNOPROTEZA

2400

PROTEZA Z ACRONU

2200

PROTERA Z VERTEX

2000

MIKROSZKIELET

1200

RYGIEL /1szt

700

ZASUWA INDYWIDUALNA, ZATRZASK, zespolenie kładkowe, zespół osiowy /1szt

100

wkład lany

400-800

łuk twarzowy, artykulacja

200

szyna z ercoduru

350-400

szyna rehabilitacyjna

1350

onlay, overlay kompozytowy

1000-1100

onlay, overlay ceramiczny

1500-1600

korona kompozytowa

900

korona metalowa licowana porcelaną

1100

korona pełnoceramiczna

 1600

korona cyrkonowa

1700

licówka ceramiczna

1500-2000

korona prowizoryczna wykonana w gabinecie

100

korona prowizoryczna wykonana w laboratorium

300-500

naprawa korony porcelanowej

300

 Jak do nas dojechać?