Leczenie Implantologiczne


      Usługa       Cena w złotówkach

konsultacja implantologiczna z CBCT

250-350

zabieg wszczepienia implantu premium

2500

odbudowa wyrostka zębodołowego / materiał według cennika +20%

ok. 1200-1800

proteza typu "overdenture" na 3 implantach kładka

ok. 12 000

proteza typu overdenture na 3 implantach + zatrzaski kulkowe, lokatory

ok. 12 000

korona porcelanowa / pojedyńcza / na implancie

2500

wprowadzenie implantu + śruba zabliźniająca + korona porcelanowa

5000

implanty wąskie OBI (tylko w żuchwie) z elementem protetycznym

1250

mikroimplant ortodontyczny

350

zabieg regeneracji wyrostka zębodołowego z biomateriałem

3500

zabieg podniesienia zatoki szczękowej

metoda otwarta - 3500, metoda zamknięta - 2000

korona porcelanowa na metalu z łącznikiem standardowym

2500

korona porcelanowa z łącznikiem indywidualnym cyrkonowym

od 3500

 Jak do nas dojechać?