Leczenie Periodontologiczne


      Usługa

      Cena w złotówkach

badanie periodontologiczne

100-200

udrożnienie ropnia parodontalnego + znieczulenie

200-250

ligatura druciana /1 ząb

50

ligatura druciana z kompozytem /1 ząb

60

ligatura Fiber- splint /1 ząb

120

ligatura splint- lock /1 ząb

170

ligatura splint- it /1 ząb

150

srp /1 ząb

 50

operacja płatowa /1 ząb

150

gingiwektomia /1 ząb

100-150

regeneracja kostna eMDOGAIN

2000-2500

WIZYTA PO FMD+ WPROWADZENIE OXYSAFE

100-150

WIZYTA PO FMD+ WPROWADZENIE lIGOSAN

300

pokrycie recesji z dokoronowanym przemieszczeniem płata

1000

pokrycie recesji z wolnym płatem łącznotkankowym+ SZYNA Z ERKODURU

1700

WYDŁUŻENIE KORONY KLINICZNEJ /1 ząb

500

WYDŁUŻENIE KORONY KLINICZNEJ /2, >ZĘBÓW

600-800

HEMISEKCJA Z OSTEOPLASTYKĄ

450

RADEKTOMIA Z OSTEOPLASTYKĄ

450

 Jak do nas dojechać?