Badania Specjalistyczne


      Usługa       Cena w złotówkach

badanie PET /podstawowe

300

badanie PET /rozszerzone

450

BADANIE ORALITEST (AUTOFLUORESCENCJA TKANKOWA)

100

badanie MICROLUX /podstawowe

120

badanie MICROLUX / rozszerzone

200

badanie narządu żucia

400

szyna rehabilitacyjna/ stabilizująca zwarcie

1600

wizyta kontrolna / korekta szyny

200

BRUXOFF

600

BRUXOFF (PONOWNE BADANIE)

300

artykulacja w łuku twarzowym

300

Luci-gick + deprogramacja + kęs okluzyjny

500

wycisk + model roboczy

200

wax-up /1 ząb

100

mock-up /1 ząb

300-500

szyna do mock-up (pełna)

400

szyna do mock-up (częściowa)

200-300

 Jak do nas dojechać?