Usługi Specjalistyczne


      Usługa       Cena w złotówkach

badanie PET /podstawowe

250

badanie PET /rozszerzone

400

badanie MICROLUX /podstawowe

120

badanie MICROLUX / rozszerzone

200

badanie narządu żucia

300-350

szyna rehabilitacyjna/ stabilizująca zwarcie

1350

wizyta kontrolna / korekta szyny

150

artykulacja w łuku twarzowym

200

Luci-gick + deprogramacja + kęs okluzyjny

250

wycisk + model roboczy

100

wax-up /1 ząb

50

mock-up /1 ząb

150-200

szyna do mock-up (pełna)

200

szyna do mock-up (częściowa)

100

 Jak do nas dojechać?