Zespół


 

LEKARZE


 
 
  Specjalista chirurg stomatolog Maciej Kaczmarek  

MACIEJ KACZMAREK

  Wykształcenie

 • Ukończone szkoły: 1985 Wrocławska Akademia Medyczna na Wydziale Stomatologicznym
 • Stanowisko: lekarz stomatolog, specjalizacja Io z chirurgii stomatologicznej,spcjalizacja IIo z chirurgii stomatologicznej
 • Znajomość języków obcych: j.niemiecki-stopień średni, j.angielski - stopień podstawowy, j.rosyjski-stopień podstawowy

Kwalifikacje

​Odbył szkolenia z zakresu:
 • implantologii (2004, 2005, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2016)
 • protetyki (2004, 2006, 2007,2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2014, 2014, 2016)
 • stomatologii estetycznej (2005,2009, 2015)
 • endodoncji (2006, 2007, 2008,2009, 2009, 2009, 2013)
 • chirurgii stomatologicznej (2008, 2008, 2008, 2011, 2013, 2014, 2014, 2015)
 • I pomocy w stanach nagłych (2006, 2009, 2015)
 • radiologii (2013)
 • periodontologii (2013)
 • lasoreterapii (2016)
 
  Specjalista periodontolog  Małgorzata Giezek- Kaczmarek  

Małgorzata Giziek-Kaczmarek

Wykształcenie

 • Ukończone szkoły: 1985 Wrocławska Akademia Medyczna na Wydziale Stomatologicznym
 • Stanowisko: lekarz stomatolog, specjalizacja Io ze stomatologii ogólnej, specjalizacja IIo z periodontologii
 • Znajomość języków obcych: j.angielski-stopień dobry, j.niemiecki - stopień dobry, j.rosyjski-stopień podstawowy

Kwalifikacje

​Odbyła szkolenia z zakresu:
 • periodontologii (1996, 2000, 2005, 2006, 2008, 2008, 2010, 2011, 2011, 2011, 2011, 2012, 2015, 2017)
 • implantologii (2004, 2007, 2017, 2011, 2016, 2016)
 • protetyki (2006, 2007, 2008,2009, 2009, 2009, 2009, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012)
 • endodoncji (2006, 2007, 2008,2009, 2009, 2010, 2011, 2011, 2011, 2013, 2013)
 • chorób błon śluzowych(2004)
 • chirurgii stomatologicznej (2008, 2011)
 • dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia URNŻ (2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017)
 • stomatologii estetycznej (2005, 2008,2010,2011,2011)
 • I pomocy w stanach nagłych (2006, 2009,2013)
 • radiologii (2013)
 • ortodoncji (2015)
 • wykłady autorskie (2013, 2016, 2016, 2017)

 
     

 
  Lekarz dentysta Urszula Pachowicz  

Agnieszka Puławska

Wykształcenie

 • Ukończone szkoły: 2016, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Stanowsiko: lekarz dentysta
 • Znajomość języków obcych: j. angielski- dobry
 • Członek Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
   Odbyła szkolenia z zakresu:
 • Materiałów kompozytowch i systemów wiążących w odbudowie zębów bocznych (2016)
 • Ochrony radiologicznej pacjenta (2016)
 • Stanów nagłych w stomatologii (2017)
 • Pośrednich odbudowach adhezyjnych w odcinku bocznym (2017)
 • Odbudowy za pomocą wkładów z włókien szklanych i kompozytu(2017)
 • "Diagnostyki problemów dziąsłowo-śluzówkowych i podstawowych zabiegów periodontologicznych (2017)
 • Endo I. z zastosowaniem mikroskopu  (2018)
 • Endo II. . Płukanie i wypełnianie kanałów (2018)
 • Endo III. Usuwanie złamanych narzędzi (2018)
 • Endo IV. REENDO (2018)
 • Zespół endo-perio (2018)
 • Endoprotetyki tradycyjnej i cyfrowej (2018)
 • #Indirect_Way in Contemporary Adhesive Restorative Dentistry", AIC 2018)
 • Odbudowy zębów Inlay/Onlay (2018)
 • Odbudowy kompozytowej - droga do przebudowy zgryzu (2018)
 • Kompleksowego planowania estetyki z respektem dla funkcji (2018)
 • "Soul of esthetics" 15th Annual Meeting ESCD, IX 2018, Lizbona. 
 • Prace na teleskopach (2018)
 • Endo V.  (2019)

 
 
  Lekarz dentysta Agnieszka Puławska- Gałek  

Agnieszka Puławska

Wykształcenie

 
 • Ukończone szkoły: 2017 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Stanowsiko: lekarz dentysta
 • Znajomość języków obcych: j. niemiecki- podstawowy, j. angielski- dobry

​Odbyła szkolenia z zakresu:

Odbyła szkolenia z zakresu:
 • opracowywania zębów pod korony i mosty protetyczne (2018)
 • kompleksowej estetyki kompozytowej (2018)
 • adhezyjnej odbudowy protetycznej zębów leczonych kanałowo w odcinku bocznym (2019) 
 • leczenia kanałowego w mikroskopie zabiegowym (2019)
 • estetyki w wypełnianiu zębów w odcinku bocznym (2019)

ggKwalifikacje


 
 
 
  Lekarz dentysta Krzysztof Macianis  
     

Krzysztof Macianis
Wykształcenie

 • Ukończone szkoły: 2016 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Stanowsiko: lekarz dentysta
 • Znajomość języków obcych: j. niemiecki- dobry, j. angielski- podstawowy

Kwalifikacje

​Odbył szkolenia z zakresu:
 • protetyki (2018)
 • stomatologii zachowawczej (2018)
 • chirurgii stomatologicznej (2018) 
 • I pomocy w stanach nagłych (2017)
 • radiologii (2017)
 • endodoncji (2019)
                                
     

 
 
 
  dr Adriana Jaroszewska- Wójcicka  
     

Adriana Jaroszewska- Wójcicka
Wykształcenie

 • Ukończone szkoły: kierunek lekarsko-dentystyczny w 2011 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego         w Poznaniu. W 2018 uzyskała tytuł Specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Stanowsiko: lekarz dentysta
 • Znajomość języków obcych: j. angielski- dobry

Kwalifikacje

​Odbył szkolenia z zakresu:
 • ​"Teoretyczne podstawy klinicznej protetyki stomatologicznej i technologii materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej”
 • "Leczenie protetyczne bezzębia”
 • "Leczenie protetyczne częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez ruchomych nieosiadających”
 • "Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych”
 • "Implantoprotetyka stomatologiczna- podstawy teoretyczne i pokaz procedury zabiegowej”​
 • "Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe układu stomatognatycznego”
 • "Kurs:  Odbudowy protetyczne na implantach"
 • "Rehabilitacja protetyczna pacjentów po zabiegach chirurgicznych w zakresie twarzoczaszki”
 • "Sztuka Okluzji – stopień 1: „Jak zbadać pacjenta, żeby korony i wypełnienia pasowały, a protetyka była przewidywalna?”
 • "Protetyka wieku rozwojowego”
 • "Profilaktyka onkologiczna w protetyce stomatologicznej”
 • "Promocja zdrowia w protetyce stomatologicznej”
 • "Zdrowie publiczne” cz.1 i cz.2
 • "Dylematy medyczne i prawne. Intensywna terapia bezpieczna dla lekarza i pacjenta”
 • "Korony pełnoceramiczne czy korony na podbudowie z tlenku cyrkonu, a może tradycyjne na podbudowie metalowej- świadomy wybór, idealna preparacja, optymalny wycisk, trwały efekt.”
 • "Endokorona- alternatywne postępowanie z zębami leczonymi kanałowo”
 • "Licówki - kurs Aleksander Maj, teoria i praktyka"
 • "Licówki porcelanowe: planowanie, preparacja, osadzanie - z elementami protokołu cyfrowego."
 • "Kurs: Prace kombinowane; attachmenty, overdenture."
 • "Przebudowa zgryzu: Bezpieczne podniesienie zwarcia - Dr n. med. Maciej Żarow"
 • "MASTER LEVEL Plan & Bite Step One"
 • "Bonding – efektywna i efektowna odbudowa kompozytowa w odcinku przednim”
                                
     
                                                                                           

PERSONEL ŚREDNI

  Marta Mirosławska  

MARTA MIROSŁAWSKA

Wykształcenie

 • Ukończone szkoły: 1997 Medyczne Studium Zawodowe im. A. Rydlówny w Jeleniej Górze, kierunek higiena stomatologiczna
 • Stanowisko: dyplomowana higienistka stomatologiczna
 • Znajomość języków obcych: j.niemiecki- stopień podstawowy, j.angielski- stopień podstawowy, j.włoski- stopień dobry

Kwalifikacje

​Odbyła szkolenia z zakresu:
 • profilaktyki i ergonomii w stomatologii (2004, 2005)
 • profesjonalnej profilaktyki w chorobach przyzębia (1999)
 • periodontologii dla higienistek (2006, 2006)
 • wybielania zębów (2008)
 • profesjonalnego asystowania w zabiegach stomatologicznych (2004, 2009)
 • I pomocy w stanach nagłych (2006, 2009)
 • kurs endodontyczny, kurs z profilaktyki (2014)
 • terapii oraz profilaktyki chorób przyzębia u pacjentów periodontologicznych (2019)

  Justyna Iwaniec  

JUSTYNA IWANIEC

Wykształcenie

 • Ukończone szkoły: 1994 Medyczne Studium Zawodowe im. A. Rydlówny w Jeleniej Górze, kierunek pielęgniarstwo
 • Stanowisko: dyplomowana pielęgniarka i instrumentariuszka operacyjna
 • Znajomość języków obcych: j.niemiecki- stopień podstawowy

Kwalifikacje

​Odbyła szkolenia z zakresu:
 • zakażeń krzyżowych w gabinecie stomatologicznym (2017)
 • I pomocy przedszpitalnej (2015)
 • dokumentacji procesów sterylizacji w stomatologii (2016)

 
  Agnieszka Czarny  

Agnieszka Czarny

​​

Wykształcenie

 • Ukończone szkoły: 1997 Medyczne Studium Zawodowe im. A. Rydlówny w Jeleniej Górze, kierunek higiena stomatologiczna
 • Stanowisko: dyplomowana higienistka stomatologiczna
 • Znajomość języków obcych: j,niemiecki- stopień podstawowy, język angielski- stopień podstawowy

Kwalifikacje

​Odbyła szkolenia z zakresu:
 • profilaktyki, procedur higienizacyjnych i nowoczesnych standardów w gabinecie higienizacyjnym oraz wybielania zębów (2004/2017)
 • zastosowania lasera diodowego w profilaktyce, wybielania, znoszenia nadwrażliwości, biostymulacji i fizjoterapi przyzębia (2010/2011)
 • ratownictwa medycznego i sedacji wziewnej (2009/2010) 
 • profilaktyki u pacjentów periodontologicznych i pacjentów zaopatrzonych w implanty
 • wybielania gabinetowego (2017)
 • terapii oraz profilaktyki chorób przyzębia u pacjentów periodontologicznych (2019)

     

  Anna Sobota  

Anna Sobota

​​

Wykształceni

 
 • Ukończone szkoły: 2016 Centrum Kształcenia Plejada  kierunek asystentka stomatologiczna
 • Stanowisko: dyplomowana asystentka stomatologiczna
 • Znajomość języków obcych: j. angielski-  stopień podstawowy, język niemiecki- stopień podstawowy, język migowy- stopień podstawowy

Odbyła szkolenia z zakresu:

Odbyła szkolenia z zakresu:
 
 • pierwszej pomocy (2016)
 • nowoczesnych metod usuwania osadu i kamienia nazębnego (2017)
 • praktycznych aspektów psychologii w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej (2017)
 • higienizacji od A do Z (2017)
 • wybielania zębów (2019)
 • terapii oraz profilaktyki chorób przyzębia u pacjentów periodontologicznych (2019)

 


  Edyta Korbela  

Agnieszka Puławska

Wykształcenie

 
 • Ukończone szkoły: 2018 Centrum Kształcenia Plejada kierunek asystentka stomatologiczna oraz 2019 Szkoła Medyczna TEB Edukacja kierunek higienistka stomatologiczna
 • Stanowisko: dyplomowana higienistka stomatologiczna
 • Znajomość języków obcych: j.angielski- stopień podstawowy, 

ODBYŁA SZKOLENIA Z ZAKRESU:

Odbyła szkolenia z zakresu:
 • pierwszej pomocy (2018, 2019)
 • nowoczesnych metod usuwania osadu i kamienia nazębnego (2019)
 • wybielania zębów (2019)
 • pracy na asyście chirurgicznej (2019)
 • scaling i piaskowanie (2019)

 
  Anna Wójcik  

Agnieszka Puławska

Wykształcenie

 • Ukończone szkoły: 2017 Centrum Kształcenia Plejada  kierunek higienistka stomatologiczna
 • Stanowisko: dyplomowana higienistka stomatologiczna
 • Znajomość języków obcych: j. angielski-  stopień podstawowy

Kwalifikacje


 
 

 
 
 
 
 
  Anna Podsadowska  

M

ONIKA Rybak

Wykształcenie

 • Ukończone szkoły: 2000 Kolegium Języków Obcych w Wałbrzychu- kierunek język francuski,                                                              2006 - Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie-  kierunek język niemiecki, 2023 - Centrum Kształcenia Plejada-  kierunek higienistka stomatologiczna
 • Stanowisko: recepcjonistka
 • Znajomość języków obcych: j. niemiecki- dobry, j.francuski- dobry, j.angielski - podstawowy

Kwalifikacje

​​Odbyła szkolenia z zakresu:
 • kurs podsumowujący obsługę programu ParoStatus
 • kurs"Sztuka Wsłuchania" 2022
 
 

ZDJĘCIA ZESPOŁU Jak do nas dojechać?