Protetyka


PROTETYKA- dział stomatologii zajmujący się zagadnienieniami uzupełniania braków zębów poprzez wykonywanie i stosowanie uzupełnień protetycznych. W praktyce wykonywane są różnorodne rodzaje uzupełnień protetycznych. Gabinety współpracują z kilkoma pracowniami protetycznymi.

Uzupełnienia protetyczne dzielimy w zależności od sposobu umocowania w jamie ustnej pacjenta na:

A* uzupełnienia stałe- u.s. mocowane są w jamie ustnej w sposób trwały /cementowane/

Zaliczamy do nich: korony/ inleye /wkłady /overleye / nakłady/ wkłady koronowo-korzeniowe/ mosty.

B* uzupełnienia półruchome-u.p/r.tzw."prace kombinowane", część elementów protetycznych mocowana jest w jamie ustnej pacjenta w sposób stały, część elementów jest ruchoma /wyciągana z jamy ustnej/.

Zaliczamy do nich: korony teleskopowe, korony zespolone z zatrzaskami lub zasuwami, korony z frezowaniami i interlokami. W/w uzupełnienia funkcjonują wraz z protezami szkieletowymi. Do u.p/r zaliczamy również zespoły osiowe i belki, na których utrzymywane są protezy całkowite.

C* uzupełnienia ruchome- u.r. są uzupełnieniami protetycznymi, mocowanymi w jamie ustnej w sposób niestały.

Zaliczamy do nich: protezy osiadające częściowe lub całkowite, protezy szkieletowe, szynoprotezy. 

A- Uzupełnienia stałe

A1- Korona
*-korona lana-k.wykonywana z metalu lub złota,jednolita ,nielicowana
*-korona porcelanowa-k.wykonywana z metalu lub złota,licowana ceramiką
*-korona kompozytowa-k.wykonana jednolicie z kompozytu
*-korona pełnoceramiczna-korona bezmetalowa, wykonywana w całości z ceramiki, metodą tłoczenia/np.Empress/ lub napalania na podłoże z tlenku cyrkonu.

A2-Inley, overley
Inley /wkład koronowy/  onley /nakład koronowy/ to uzupełnienia stałe odbudowujące utracone części korony zęba.

A3-Licówka
Licówka to uzupełnienie protetyczne odbudowujące powierzchnię wargową zęba. Licówka bezpośrednia wykonywana jest w gabinecie stomatologicznym, na jednej wizycie, z kompozytu swiatłoutwardzalnego. Licówka pośrednia wykonywana jest w pracowni protetycznej , z kompozytu światłoutwardzalnego lub ceramiki. Licówka pośrednia po wykonaniu w pracowni protetycznej wklejana jest w gabinecie stomatologicznym.

A4-Wkład koronowo-korzeniowy
Wkład koronowo-korzeniowy jest uzupełnieniem protetycznym stałym, odbudowującym filar zniszczonego zęba. WKK jest cementowany w korzeniu zęba po leczeniu kanałowym. WKK bezpośredni wykonywany jest w gabinecie stomatologicznym na jednej wizycie/np. z włókna szlanego/. WKK pośredni wykonywany jest w pracowni protetycznej /np. z metalu lub złota/, a następnie cementowny w gabinecie.

A5-Most
Most jest stałym uzupełnieniem protetycznym, trwale osadzonym /zacementowanym/ na oszlifowanych zębach/filarach/. Most uzupełnia braki jednego lub większej liczby zębów.

B-uzupełnienia półruchome

B1-korony teleskopowe- korony podwójne, u.p., które spełniają funkcję utrzymująco-podpierającą dla współistniejących uzupełnień ruchomych.

Składają się z dwóch części:
-korony teleskopowej wewnętrznej: zacementowanej na stałe w ustach pacjenta na oszlifowanym filarze. Może być wykonana ze złota lub tlenku cyrkonu.
-korony teleskopowej zewnętrznej, która jest bardzo dokładnie dopasowana do korony wewnętrznej. Korona zewnętrzna jest elementem protezy ruchomej.

B2-zasuwa jest protetycznym elementem utrzymującym uzupełnienie ruchome i jest odpowiedzialna za fiksację protezy w jamie ustnej. /zastępuje m.in.klamrę protetyczną/

B3-zatrzaski-* zatrzask osiowy- element protetyczny wykonany w osi długiej zęba /np.zespół osiowy= składa się z WKK, korony i zatrzasku/
*zatrzask katowy-element protetyczny przymocowany do uzupełnienia protetycznego stałego /np.korony/ nie w osi długiej zęba

B4-korona z frezowaniem i interlokami-u.p.s. , które na powierzchni dopodniebiennej lub dojęzykowej ma "stopnie" tj. frezowania oraz "wżłobienia" tj. interloki. W/w elementy są sciśle dopasowane do protezy szkieletowej. Odpowiedzialne są za retencję i utrzymanie protezy w jamie ustnej.

C-uzupełnienia ruchome

C1-protezy osiadające:częściowe i całkowite

C2-protezy osiadające całkowite biofunkcjonalne-proteza,która uzupełnia wszystkie brakujące zęby,z wykorzystaniem zębów wysokoguzkowych /n.Integral,Artegral/.Zęby ustawiane są w protezie metodą biofunkcjonalną,indywidualnie dostosowaną do warunków protetycznych istniejących u pacjenta.Do rejestracji zwarcia konieczne jest użycie łuku twarzowego i zestawu Centrofix.

C3-protezy szkieletowe,szynoprotezy
Są to uzupełnienia ruchome składające się z metalowej konstrukcji protezy / tj.klamry, ciernie, łuki językowe lub podniebienne/ oraz płyty protezy, w któerj zamocowane są zęby sztuczne.


Pacjenci, u których wykonywane są duże prace protetyczne oraz na implantach mają wizyty konsultacyjne, w czasie których zapoznają się z możliwościami leczenia kompleksowego (różne warianty) oraz kosztorysem. 

 Jak do nas dojechać?