Periodontologia


Periodontologia jest dziedziną stomatologii zajmującą się chorobami dziąseł.

Przyczyną zapalenia dziąseł (gingivitis), a późniejszym stadium zapalenia przyzębia brzeżnego (periodontitis) są bakterie zasiedlające powierzchnię korzeni zębów w kieszonkach przyzębnych. Organizm broniąc się przed bakteriami i ich toksynami odpowiada procesem zapalnym, który niszczy aparat zawieszeniowy zęba: tkankę łączną i kość.
Pierwszymi objawami zapalenia dziąseł są: zaczerwienienie, obrzęk, krwawienie i niewielki ból. Objawami zapalenia przyzębia brzeżnego są: pogłębianie się kieszonek przyzębnych, powtarzające się ropnie przyzębne, ruchomość zębów, utrata kości wyrostka zębodołowego, odsłanianie się powierzchni korzeni, przemieszczanie się zębów.
Według statystyk ponad 85% wszystkich chorób przyzębia wywołanych jest niewłaściwą i niedostateczną higieną jamy ustnej, nagminnym paleniem tytoniu oraz złym stanem zdrowia i stylem życia. Pozostałe choroby przyzębia, zwykle o progresywnym przebiegu są spowodowane zaburzeniami odpowiedzi immunologicznej pacjenta, uwarunkowaniami genetycznymi lub infekcją określonymi bakteriami o dużej zjadliwości (periopatogeny).

W przypadku bardzo zaawansowanego zapalenia przyzębia brzeżnego, w ciężkich, agresywnych lub szybkopostępujących postaciach oraz w przypadku występowania określonych czynników ryzyka (np.cukrzycy), wskazane jest oprócz podstawowego leczenia , jakim jest mechaniczne oczyszczenie powierzchni korzeni, przyjmowanie antybiotyków. Dla prawidłowego wyboru antybiotyku ważne jest określenie ilości i jakości bakterii w kieszonce dziąsłowej (periopatogenów). Metoda “Real-Time PCR” jest obecnie najnowocześniejszym ilościowo-jakościowym testem molekularno-biologicznym ( test PET ) na obecność periopatogenów w kieszonkach dziąsłowych.

Wstępnym leczeniem jest profesjonalne usunięcie złogów nazębnych oraz indywidualnie przeprowadzony instuktaż higieny ( szczotki, pasty, szczoteczki międzyzębowe, nici, irygatory ). Szkolenie w zakresie specjalnych technik czyszczenia zębów umożliwia efektywne przygotowanie się w domu do właściwego leczenia zapalenia przyzębia.
 
Właściwym leczeniem zapalenia przyzębia są zabiegi kiretaży zamkniętych : SRP lub FMD ( “full mouth desinfection”). W czasie zabiegu usuwany jest kamień poddziąsłowy, gładzone są powierzchnie korzeni i nawisające wypełnienia, przepłukiwane kieszonki przyzębne środkami antyseptycznymi, usuwany jest “biofilm” bakteryjny przy pomocy urządzenia PerioFlow .Po zabiegach obowiązuje ścisłe przestrzeganie higieny jamy ustnej.

Po sześciu tygodnich odbywa się kontrola higieny i ponowne badanie periodontologiczne. W celu redukcji wciąż istniejących głębokich kieszonek przyzębnych stosujemy metodę fotodynamiczną z zastosowaniem światła lasera diodowego LED i fotouczulacza. Fotodezynfekcja wspomaga eliminację periopatogenów.
W przypadku nadal istniejących głębokich kieszonek przyzębnych wykonywane są zabiegi operacji płatowych ze sterowaną regeneracją kości. W tego typach zbiegów wykorzystywane są biomateriały: np.Bio-oss, Bio-guide, Emdogain.

Ruchome zęby są unieruchamiane przy pomocy szyn. Są to szyny zewnątrzzębowe (np.Fiber-splint) lub wewnątrzzębowe ( np.Splint-it).
Pomimo pomyślnego wyniku leczenia zapalenia przyzębia, przez całe życie występuje ryzyko nawrotu choroby. Z tego powodu wymagane są regularne wizyty higienizacyjne i kontrolne. W trakcie wizyty przeprowadzane jest profesjonalne oczyszczanie zębów (szczególnie powierzchni korzeni i miejsc trudnodostępnych) i przekazywane są dodatkowe wskazówki dotyczące higieny jamy ustnej.

 Jak do nas dojechać?