Leczenie Protetyczne


      Usługa

      Cena w złotówkach

proteza akrylowa częściowa

1500

proteza akrylowa całkowita

2000

proteza całkowita biofukncyjna

2500

dodatkowy element w protezie (NP. PODPARCIE, klamra)

100

ŁUK METALOWY

300

SIATKA WzMACNIAJĄCA

350

ZĘBY INTEGRAL /1łuk

350

PODŚCIELENIE PROTEZY

koszt technika + 200-300

NAPRAWA PROTEZY

koszt technika + 200-300

HIGIENIZACJA PROTEZY

koszt technika + 200-300

WYMIANA TULEI

100

KORONA TELESKOPOWA LANA

LICOWANA TWORZYWEM
CYRKONOWA

1600+waga Au

2000+waga Au
2000

PROTEZA SZKIELETOWA

2600

SZYNOPROTEZA

2800

PROTEZA Z ACRONU

2800

PROTERA Z VERTEX

2800

ZASUWA INDYWIDUALNA, ZATRZASK, zespolenie kładkowe, zespół osiowy /1szt

1000

wkład lany

800

łuk twarzowy, artykulacja

200

szyna z ercoduru

600

szyna z ercoduru z dostawionym zębem

700

szyna rehabilitacyjna

1600

onlay, overlay kompozytowy

1100-1200

onlay, overlay ceramiczny

1600-1800

korona kompozytowa

1000

korona metalowa licowana porcelaną

1300-1500

korona pełnoceramiczna

 1800-2000

korona cyrkonowa

1800-2000

licówka ceramiczna

1500-2000

PLANOWANIE PRACY W OPARCIU O NAWOSKOWANIE

1000-1500

korona prowizoryczna wykonana w gabinecie

100

korona prowizoryczna wykonana w laboratorium

300-500

naprawa korony porcelanowej

300

 Jak do nas dojechać?