Implantologia


Implanty dentystyczne są to produkowane z czystego tytanu śruby, których zadaniem jest zastępować korzeń zęba. Po okresie integracji wykorzystujemy je do odbudowy protetycznej. W naszym gabinecie opieramy się na dwóch systemach implantologicznych najwyższej jakości, niemiecki Camlog i francusko-amerykańska Euroteknika.  Dzięki różnej długości implantów od 7 do 14 mm i średnicy 2.7 mm do 6 mm, daje nam to możliwość odbudowy braków zębowych w różnych warunkach anatomicznych.

UZUPEŁNIENIE BRAKU JEDNEGO ZĘBA  

 

Stosując implanty unikamy szlifowania zębów własnych i noszenia protez ruchomych, czy wykonywania nietrwałych mostów adhezyjnych.

UZUPEŁNIENIE BRAKU KILKU ZĘBÓW  

 

Mamy możliwość odbudowy koronami porcelanowymi na metalu lub pełnoceramicznymi na pojedyńczych implantach lub wykonanie mostów na implantach.

BEZZĘBIE  

 

W przypadku bezzębia mamy możliwość wykonania uzupełnienia stałego  przykręcanego lub protezy ruchomej. Jest to zależne od ilości wkręconych implantów, warunków zwarciowych i jakości kości.

SZCZĘKA  

 

Praca przykręcana wymaga wprowadzenia 6-8 implantów. Przy pracy ruchomej wystarczą 4 implanty.

ŻUCHWA  

 

Praca przykręcana musi być oparta na 6 implantach. Do mocowania protezy ruchomej wystarczą 2 standardowe implanty lub  4 wąskie.

  1. Schemat leczenia implantologicznego .Konsultacja specjalistyczna, wykonanie zdjęcia 3D-posiadamy najnowszy tomograf Pax Green firmy Vatech o polach obrazowania od 50x50 mm do 100x100mm.
  2. Zabieg wszczepienia implantów połączony w zależności od ilości tkanki kostnej z regeneracją biomateriałem lub kością własną.
  3. Okres gojenia uzależniamy od stanu zdrowia pacjenta, techniki i rodzaju wykonanego zabiegu (od 3 do 8 miesięcy).
  4. Odsłonięcie implantu o ile nie został założony łącznik tymczasowy lub śruba gojąca.
  5. Wycisk dla pracy ostatecznej.
  6. Założenie pracy docelowej.

 Jak do nas dojechać?